Soundtrack: Hitchcock

Hitchcock

Fox

Rating: ★★★☆☆ 

Psycho was een film waar zowel tijdens het maken ervan als na de release iedereen over sprak. Met veel klank en luister zorgt Danny Elfman voor de juiste setting bij de gedachtensprongen van Alfred Hitchcock, gespeeld door Anthony Hopkins. Voor Elfman was deze opdracht een hele eer:

“Not many people ever got that pleasure,” he said. “Handling that score was like being a priest holding the Dead Sea Scrolls. It was that kind of honor.”

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
TAGS: , , , , , , , , , ,

Comments are closed.