Bart Vandesompele Algemeen Directeur Film Fest Gent

Filmfestival Gent

Filmfestival Gent

De raad van bestuur van Film Fest Gent heeft Bart Vandesompele aangesteld als algemeen directeur van het filmfestival in Gent. Bart Vandesompele was al zakelijk leider sedert februari 2013 en komt uit de privésector. Hij vervulde in het verleden directiefuncties in een aantal bedrijven en startte in september 2012 bij het filmfestival in Gent.

De Raad Van Bestuur stelde in februari 2013 een driekoppig directiecomité aan als overgangsmaatregel. Het trio werd aangesteld met de opdracht ervoor te zorgen dat de 40e (feest)editie in oktober 2013 een succes werd, nadat de vorige gedelegeerd bestuurder Jacques Dubrulle op 4 februari van dat jaar ontslag nam. Het trio ging daarop elk aan de slag met duidelijk afgelijnde bevoegdheden. De heer Dubrulle werd erevoorzitter op vraag van de Raad van Bestuur maar speelde sinds februari geen actieve rol meer in de dagelijkse werking van het filmfestival in Gent, nationaal of internationaal. Hij werd nog wel internationaal gehuldigd als afscheid op 16 oktober 2013. Het Filmfestival Gent veranderde ondertussen van naam in Film Fest Gent.

Sinds 1 januari 2014 is Bart Vandesompele dus Algemeen Directeur. In de nieuwe structuur blijft Patrick Duynslaegher artistiek directeur en verantwoordelijke voor het artistieke programma en Wim De Witte programmasamensteller. De Raad van Bestuur heeft de voorbije editie unaniem beoordeeld als succesvol op het vlak van organisatie, programmatie en financieel evenwicht. Na de evaluatie van de 40e editie, die 9.7 procent meer omzet haalde op de omzet van tickets en voor het eerst sedert 3 jaar break-even draaide, werd unaniem beslist om Bart Vandesompele, die een tijdelijk contract had, te benoemen tot algemeen directeur en de eindbeslissingen te laten nemen.

Volgens het Vlaams Kunstendecreet moet een cultuurinstelling een zakelijk en een artistiek directeur hebben. Het trio werkte in 2013 als een ploeg en wil dat op die manier voortdoen.

Bart Vandesompele: “De vorige editie van Film Fest Gent was voor ons een kans om aan te tonen dat de bestaande groep stappen vooruit kon en wou zetten. Er was inderdaad een hoge verwachting van alle betrokkenen, maar dat stimuleerde ons enorm. Iedereen heeft kunnen zien dat er veel veranderd is op korte tijd. We hebben heel veel positieve reacties gehad, zowel op het vlak van programmakeuzes, organisatie, relatie met overheden en sponsors en de uitbouw van de huisstijl en het VIP dorp. We slaagden er in om het publieksfestival dat we zijn te laten samensmelten met onze grote aandacht voor wat bedrijven verwachten van ons als hoogstaand event. Meer impact binnen een beperkt budget…Iedereen tevreden dus!”

Het programma van 2014 waar nog volop aan gewerkt wordt, zal ook nu weer de link tussen film en muziek centraal stellen – een keuze waar Film Fest Gent trouwens zijn internationale reputatie aan dankt. Het accent zal in 2014 nog meer liggen op groei, nieuwe doelgroepen, meer initiatieven voor publiek en bedrijven.

Het 41e Film Fest Gent vindt plaats van 14 – 25 oktober 2014. Noteer het alvast in je agenda.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
TAGS: , , ,

Comments are closed.