Belgen blijven het dapperst

Summit

Summit

57 voor Christus kwam ene Julius Caesar zich mengen in de strijd tussen de vele volkeren die er in die tijd tussen Seine en Rijn leefden. De opperbevelhebber van het machtige Romeinse Rijk legde er Nerviërs, Germanen en allerlei andere stammen over zijn kloeke knie. Enkel met een klein, weerbarstig volkje had hij meer last, en zijn frustraties zou hij later optekenen in de historisch geworden woorden: “Horum omnium fortissimi sunt Belgae”, ofwel, dat van alles en iedereen, wij Belgen het dapperste waren. Ok, wíj wisten dat wel al, maar toch sympathiek van Jules om het voor eeuwig en een dag te laten weerklinken.

Wat hieronder volgt heeft voor de rest eigenlijk geen moer met deze kleine geschiedenisles te maken. Alhoewel. Binnenkort komt namelijk Divergent in de zalen. Deze prent van Neil Burger (Limitlessspeelt zich af in een futuristisch Chicago waar de samenleving onderverdeeld is in vijf zogenaamde facties om de maatschappelijke orde zo goed mogelijk te handhaven. Elk van deze groepen of ‘Factions’ streeft een specifieke waarde na: vriendschap, eruditie (intelligentie), zelfverloochening, onverschrokkenheid (dapperheid) en oprechtheid.

Belga

Summit

Naar aanleiding van de release voerden Kinepolis en WPG uitgevers een enquête uit. Tien dagen lang kregen deelnemers uit heel België een officiële Divergent-vragenlijst voorgeschoteld. De vragen waren gevarieerd, zoals welk beroep de jongeren voor ogen hadden of welke activiteit ze in het weekend het liefst deden. Op basis van hun antwoorden kwamen de deelnemers dan bij een van de vijf facties uit. Op de koop toe kregen ze ook nog een tijdelijke airbrushtattoo van hun factie op hun lichaam gespoten.

Uit de resultaten bleek, of wat had je gedacht, dat de Belgen massaal bij factie dapperheid terecht kwamen. Meer dan tweeduizend jaar nadat Caesar het al een eerste keer aangaf, blijkt dat er op vlak van dapperheid niet veel veranderd is in onze contreien. Van de 1155 deelnemers belandden er 451 in de factie Dauntless, ofwel de Dapperen. Na dapperheid kwamen de deelnemers achtereenvolgens het vaakst uit bij onbaatzuchtigheid, perfectie en eruditie. Oprechtheid komt bij de Belgische jeugd op de laatste plek uit.

Divergent is gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Veronica Roth en kent met Kate Winslet en Ashley Judd een paar stoere madammen in belangrijke rollen. De release is voorzien voor 4 april. 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
TAGS: , , , ,

Comments are closed.