Bescherm de culturele uitzondering

Europese Commissie

Europese Commissie

“On a scale of values, culture comes before the economy.”

Aldus sprak José Manuel Barrosso, voorzitter van de Europese Commissie, in 2005. Binnen Europa wordt de filmindustrie al vele jaren ondersteund als een sector met een hoge culturele waarde.  Het VAF (Vlaams Audiovisueel Fonds) of het MEDIA programma klinkt voor vele mensen wellicht het bekendst in de oren. Dit laatste is het Europese steunfonds voor de filmsector. Zowel de opleiding van filmmakers als de ontwikkeling, distributie en promotie van audiovisuele werken worden door dit programma ondersteund. Naast de verschillende vormen van ondersteuning is er echter een politiek akkoord dat misschien nog net belangrijker is voor de ontwikkeling en de diversiteit van de Europese filmsector. Het gaat hier meer bepaald om de culturele uitzondering op de akkoorden in verband met de vrije handel.

Zo’n 20 jaar geleden ontstond deze culturele uitzondering op een internationale schaal. Het verschil tussen audiovisuele werken en andere soorten goederen leidde ertoe dat deze eerste werden uitgesloten van handelsbesprekingen. Creatie en taaldiversiteit mochten ondanks de GATS-overeenkomsten (General Agreement on Trade in Services) blijven genieten van beschermings- en ondersteuningsregels.

Al de moeite die gedaan werd om de Europese filmsector te ontwikkelen tot op het punt waar ze staat dreigt nu verloren te gaan. Op 13 maart 2013 besliste de Commissie, onder leiding van onze landgenoot Karel De Gucht, om een ontwerp van onderhandelingsmandaat aan te nemen waarin ook de audiovisuele en filmdiensten worden opgenomen, in het kader van de besprekingen over het EU-VS vrijhandelsakkoord die deze zomer van start gaan.

Waar in de VS de entertainindustrie de tweede grootste bron van export is, moet Europa alle nodige moeite doen om zijn rijke culturele diversiteit te bewaren. Het verzaken aan de steun die hiervoor nodig is zou de Europese filmsector dan ook op zijn knieën dwingen. En dat is net wat we nog trachten te voorkomen.

Er werd een petitie opgestart om de Commissie ervan te overtuigen dat het belangrijk is om de culturele sector nauw aan het hart te blijven dragen. De petitie werd reeds ondertekend door tal van grote namen in de filmsector, met Ken Loach, Michel Haneke, Luc & Jean-Pierre Dardenne, Jaco Van Dormael, Paolo & Vittorio Taviani, Pedro Almodovar en David Lynch noemen we er slechts een handjevol van de lange lijst. Maar men rekent ook op jouw steun. Want naast alle mensen die betrokken zijn bij de productie van de Europese film doet men ook een oproep aan haar aanhangers. Elke stem is namelijk een kleine stap naar het behoud van onze culturele diversiteit. Tekenen kan je door de link hieronder te volgen, en wie geniet van Franse, Roemeense, Vlaamse, Italiaanse of andere Europese films raad ik aan niet te twijfelen. Meer nog, aarzel niet en begin meteen met de boodschap nog verder te verspreiden!

https://www.lapetition.be/en-ligne/The-cultural-exception-is-non-negotiable-12826.html

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
TAGS: , , , , , , , ,

Comments are closed.