Brave Belg en hebzuchtige Nederlander?

Fox

Fox

Tilburg University en 20th Century Fox Home Entertainment onderzoeken de waarheid over hebzucht en immoreel gedrag in België en Nederland. En dit in het kader van de dvd-release van The Counselor (waarin een rijke advocaat wordt verleid door de macht van geld en besluit mee te doen in een drugsdeal). In totaal zijn 2000 respondenten bevraagd. Dit zijn de voornaamste of opvallendste bevindingen.

• Belgen vinden belastingontduiking minder acceptabel naarmate ze ouder worden, Nederlanders juist meer
• Belgen geloven in ‘eerlijk’ vindersloon en Nederlanders kopen softdrugs voor experimenterende Belg
• Niet vrouwen maar mannen worden het snelst verleid door luxe en materiële zaken
• Tilburg University levert het bewijs: hebzucht zet aan tot immoreel gedrag

Mannen onder de 35: gemakkelijkst verleid door hebzucht

Fox

Hebzucht, de rode draad doorheen de film en tevens één van de zeven hoofdzonden, wordt omschreven als het steeds verlangen naar meer. Meer geld, meer macht, meer bezittingen. Een aandoening van de moderne tijd? Toch vinden zowel de Belgische als de Nederlandse respondenten zich verre van hebzuchtig (67% Van de Nederlandse respondenten vindt zich niet hebzuchtig, tegenover 65% van de Belgische). Er is echter wel een verschil merkbaar wanneer we kijken naar de leeftijd – zo blijkt hebberigheid en het steeds meer willen in beide landen een eigenschap te zijn die afneemt met de leeftijd. Daarnaast blijken het ook niet de vrouwen, maar wel de mannen die meer hebzuchtige karaktertrekken vertonen (62% van zowel de Nederlandse als de Belgische mannen geven aan niet hebberig te zijn tegenover 68% van de Belgische vrouwen en 71% van de Nederlandse vrouwen).

Belg laat zich verleiden door gevonden geld – Nederlander door belastingontduiking

The Counselor staat stijf van de wetsovertredingen en bandeloos gedrag: drugssmokkel, verraad, omkoperij, bedrog. Eén voor één duiken ze op in het verhaal in de hoop geld en macht op te brengen. Ook de brave Belgen uit het onderzoek laten zich af en toe wel eens verleiden zo blijkt. 34% Van de Belgen vindt dat hij of zij recht heeft op een ‘eerlijk’ vindersloon bij het vinden van een portefeuille, namelijk de inhoud ervan. De helft van de Nederlanders geeft op hun beurt aan dat zij geen graten zien in het kopen van softdrugs voor Belgen zonder vergunning. Het niet aangeven aan de belastingen van extra inkomsten kan tot slot in beide landen wel eens door de vingers gezien worden (25% van zowel de Belgen als de Nederlanders hebben geen mening over belastingontduiking) en al zeker door mannen (40% van de Belgische en Nederlandse mannen vindt het ok om extra inkomsten niet aan te geven ). Wat wel opvalt is dat er ook hier een duidelijk verschil naar leeftijd is. Waar in Nederland het acceptabel vinden van belastingontduiking stijgt met de leeftijd, vinden de Belgische respondenten belastingontduiking minder acceptabel met het toenemen van de leeftijd.

Onderzoek levert bewijs: Verband tussen hebzucht en onethisch gedrag

Fox

Maar doet hebzucht nu ook daadwerkelijk de grenzen van het morele vervagen? Is er in realiteit een verband tussen hebzucht en immoreel gedrag? Of hebben we voldoende aan het dromen van luxe en macht? Terri Seuntjens gaat in haar doctoraatstudie aan de Tilburg University op zoek naar de waarheid. “Voor ons is vooral interessant om te zien dat hoe hebzuchtiger iemand is, hoe makkelijker ze onethische gedrag vertonen. Juist de hebzuchtige mensen geven aan makkelijker hun belasting te ontduiken, gevonden geld te houden en een Belg aan drugs te helpen (ook al is het illegaal). Hebzucht is het onverzadigbare verlangen naar meer, en blijkbaar zet dat mensen er ook toe aan om over het randje te gaan.”

Over The Counselor
Verleid door het grote geld en een lonkend luxeleven besluit een advocaat, gespeeld door Michael Fassbender, de grenzen van de criminaliteit af te tasten en mee te werken aan een verraderlijke drugsdeal. Al snel komen echter ook de stinkende kantjes van hebzucht en het overtreden van morele grenzen aan de oppervlakte en dreigt hij alles wat hem dierbaar is te verliezen. Voor deze spannende film heeft regisseur Ridley Scott gebruik gemaakt van een geweldige sterrencast, met onder andere Penélope Cruz, Cameron Diaz, Javier Bardem en Brad Pitt.
The Counselor is sinds 12 maart beschikbaar op DVD en Blu-ray – inclusief 20 minuten extra beeldmateriaal dat je niet eerder zag in de filmzalen.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
TAGS: , , , ,

Comments are closed.